Wales takes a world lead on active travel

by Matt Hemsley
The Climate Change Commission for Wales has consistently highlighted that there is room for improvement in tackling emissions from transport in Wales1, and it is certainly a concern that emissions from transport have increased in recent years.
The transport sector in Wales accounts for around one-fifth of all devolved greenhouse gas emissions, so if […]

Share

New housing energy plans are a wasted opportunity

Alun James from Stop Climate Chaos Cymru member organisation WWF Cymru recently wrote the blog below for their website about the Welsh Government’s announcement on new housing energy plans.
See the blog itself:
http://blogs.wwf.org.uk/blog/climate-energy/new-housing-energy-plans-are-a-wasted-opportunity/
The recent announcement by Welsh housing minister Carl Sargeant that the Welsh government is watering down plans for better insulated, more energy-efficient new homes […]

Share

Cyfarfod yn yr Eisteddfod

Dyma luniau gan Gymdeithas yr Iaith o’n cyfarfod ‘Byw yn Gynaliadwy - y bil cynaliadwyedd newydd’ a gynhaliwyd yn yr Eisteddfod yn Ninbych.
http://cymdeithas.org/lluniau/trafodaeth-am-y-bil-cynaladwyedd-eisteddfod-dinbych-2013
Diolch yn fawr i bawb gymherodd rhan yn y cyfarfod bywiog yma - ar y panel ac yn y gynulleidfa.
Roedd ein pamffled ‘Llunio ein Dyfodol’ hefyd ar gael ar nifer o stondinau ein […]

Share