Datblygu Cynaliadwy

'Byd bach, ein Byd ni' Iwan Bala, 2005. Casgliad Amgueddfea ac Oriel Genedlaethol Cymru.

Cyfarfod yn yr Eisteddfod

Dyma luniau gan Gymdeithas yr Iaith o’n cyfarfod ‘Byw yn Gynaliadwy - y bil cynaliadwyedd newydd’ a gynhaliwyd yn yr Eisteddfod yn Ninbych.
http://cymdeithas.org/lluniau/trafodaeth-am-y-bil-cynaladwyedd-eisteddfod-dinbych-2013
Diolch yn fawr i bawb gymherodd rhan yn y cyfarfod bywiog yma - ar y panel ac yn y gynulleidfa.
Roedd ein pamffled ‘Llunio ein Dyfodol’ hefyd ar gael ar nifer o stondinau ein [...]

Share
'Byd bach, ein Byd ni' Iwan Bala, 2005. Casgliad Amgueddfea ac Oriel Genedlaethol Cymru.

Byw yn Gynaliadwy - Cyfarfod cyhoeddus yn yr Eisteddfod

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus gan y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy yn cael ei gynnal yn yr Eisteddfod i drafod y bil newydd ar ddatblygu cynaliadwy (a ail-enwyd yn ‘Bil Cenhedlaethau’r Dyfodol’ gan Lywodraeth Cymru).
Yn dilyn cyhoeddu ein llyfryn newydd ‘Llunio ein Dyfodol’ fe fydd hyn yn gyfle i fudiadau ac unigolion sydd a diddordeb mewn llunio [...]

Share
'Byd bach, ein Byd ni' Iwan Bala, 2005. Casgliad Amgueddfea ac Oriel Genedlaethol Cymru.

Cefnogaeth gan bobl amlwg i ymgyrch ‘cenedlaethau’r dyfodol’ yng Nghymru

Mae pobl flaenllaw, gan gynnwys yr arweinydd busnes Syr Stuart Rose a’r ymgyrchydd amgylcheddol Jonathon Porritt, wedi cefnogi ymgyrch i wneud Cymru’n arloeswr byd ym maes datblygu cynaliadwy.
Heddiw (16 Gorffennaf 2013) mae cynghrair o fwy nag 20 o sefydliadau yn cyhoeddi ei chynnig amgen ar gyfer Bil Datblygu Cynaliadwy pwysig Llywodraeth Cymru.
Dywed y grwp y [...]

Share

Cefnogi Bil Datblygu Cynaliadwy Cryf

Mae Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn aelod o Gynghrair o fudiadau trydydd sector sy’n galw ar i Lywodraeth Cymru gyflwyno Bil Datblygu Cynaliadwy cryf er mwyn llunio dyfodol cynaliadwy i Gymru, gan ddefnyddio ond cyfran deg o adnoddau’r blaned.
Rydym wedi ymateb i’r ddau ymgynghoriad cyhoeddus a fu hyd yn hyn, ac yn awyddus i gynnal [...]

Share