Getting started with SPEAK UP – Dechrau arni gyda CODI LLAIS

head_month_action_orange

 

Thank you for signing up for the Speak Up campaign! – Diolch i chi am ymuno â’n ymgyrch Codi Llais!

Here are some resources to kick start your event – Dyma ychydig o adnoddau i roi gychwyn ar eich ddigwyddiad:

Top tips… Rhai awgrymiadau…

For getting local media coverage  –  Ar gyfer cael sylw y cyfryngau lleol

For promoting your event: in your local area and online  –   Ar gyfer hyrwyddo eich ddigwyddiad: yn lleol ac ar-lein

Checklist for organising your event – Rhestr wirio ar gyfer trefnu eich ddigwyddiad

Local newspaper contact details – Manylion cyswllt papurau lleol

Bilingual Template Resources… Templedau Adnoddau Ddwyieithog…

Email inviting your MP to the event – Ebost yn gwahodd eich AS i’ch digwyddiad

Email inviting your AM to the event – Ebost yn gwahodd eich AC i’ch digwyddiad

Speak Up Poster Template – Templed Poster Codi Llais

Pre-event press release – Datganiad i’r wasg cyn digwyddiad

Post-event press release – datganiad i’r wasg ar ôl digwyddiad

AM briefing paperPapur briffio AC

MP briefing paper – Papur briffio AS

Share